Innkalling til årsmøte i Holter Idrettsforening 31.03. 2022

Postet av Holter IF den 22. Mar 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Holter Idrettsforening. 

Årsmøtet avholdes i Holterhallen, torsdag 31.mars kl 18:00.

På agendaen er blant annet årsmeldinger (hva har skjedd i de ulike gruppene i året som har gått),regnskap for 2021 og budsjett for 2022.
I tillegg får vi besøk av ordføreren Hans Thue som skal informere litt om kommunens planer for idrettsanlegg i Holter. 

Dersom du har saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må disse sendes til styret senest tirsdag 29.03.2022,på mail: holterif@gmail.com. Det ønskes at vedlagt mal benyttes. 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Holter Idrettsforening i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Holter Idrettsforening.
Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, send ditt spørsmål til mail: holterif@gmail.com.

Håper så mange som mulig har anledning til å komme.

Velkommen til årets årsmøte!

Med vennlig hilsen 

Hovedstyret

Forslagsskjema til årsmøte.pdf

Dagsorden 2022.pdf

Årsmelding 2021_alle grupper_HIF.pdf

Valg - innstilling fra hovedstyret_2022.pdf

Budsjett 2022 for Holter IF.pdf

HIF Årsregnskap 2021_Endelig.pdfKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.