Innkalling til årsmøte i Holter Idrettsforening 09.06. 2021

Postet av Holter IF den 3. Jun 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Holter Idrettsforening.

Årsmøtet avholdes i Holterhallen onsdag 9. juni kl 18.00.

Grunnet pandemien er det begrenset med plasser inne i hallen ( 50 stk.).
Ønsker derfor at man trykker Delta på arrangementet på Facebook, for å få oversikt over antall påmeldte.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 7. juni 2020 til holterif@gmail.com. Det ønskes at vedlagte mal brukes.

Foreløpig dagsorden med alle saksdokumenter, unntatt regnskap, er blitt gjort tilgjengelig for medlemmene årsmøtet på klubbens hjemmeside http://holter-if.idrettenonline.no/ og Facebook «Holter Idrettsforening» .
Dokumentene rundt regnskap blir publisert på hjemmesiden i løpet av helgen. 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Holter Idrettsforening i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Holter Idrettsforening.
Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, send ditt spørsmål til holterif@gmail.com.


Håper mange har mulighet og lyst til å delta på årets årsmøte i Holter IF. 

Velkommen til årsmøte!
 

Med vennlig hilsen

Hovedstyret  

Forslagsskjema til årsmøte.pdfDagsorden årsmøte-2021.pdfÅrsmelding 2020_alle grupper_HIF_Endelig.pdfSak 9 - Valg - innstilling fra hovedstyret.pdf HIF Årsregnskap 2020.pdf

Budsjett HIF_2021_PDF.pdf