Fakta om HIF-hallen

HIF-hallen eies og drives av Holter Idrettsforening.

Hallen ble bygd på dugnad og åpnet i 1991.

Driften finansieres ved leieinntekter og kommunale tilskudd. HIF-hallen er en av tre idrettshaller i Nannestad kommune og er tilgjengelig for alle kommunens innbyggere og idrettslag. Fordeling av halltider skjer etter en særskilt nøkkel. Søknad om halltider må være Hallstyret i hende før 15. mai hvert år.

Leiepris

Timepris (hel hall): kr 320,-

Pris for heldag 08.00-20.00 kr 4000,-
Pris kan differensieres avhengig av tid/bruksområde.

Priser for leie av klubbhus finnes under menypunktet 'Anlegg' og 'Klubbhuset'.

Alle brukere av HIF-hallen er forpliktet til å følge reglement og ordensregler for HIF-hallen.


Det er ikke tillatt med fotballsko i hallen eller håndball-garderobene.


Anleggsansvarlig (leder):

Frode Tronrud      Tlf: 988 72 428

Gruppemedlemmer:Daglig drift

Se utleiekalender under menypunktet 'Anlegg'. Henvendelser vedrørende anlegget (klubbhus/hallen/stadion) sendes til e-post: hifanlegg@gmail.com

For å ivareta og koordinere daglig drift av HIF-hallen og klubbhuset har vi følgende driftsgruppe:

Funksjon:Navn:Telefon:
Anleggsansvarlig
Utleieansvarlig

Nøkkelansvarlig

Driftsleder