Fotballstyret sitt ansvar:

  • Daglig drift av fotballgruppa
  • Sportslig utvikling i gruppa
  • Arrangere aktiviteter i egen gruppe
  • Trenerutvikling
  • Dommerutvikling
  • Koordinere dugnadsaktivitet knyttet til drift av Holter stadion (anlegget)
Fotballstyret består av:


LederJon Håkon Olsentlf. 906 62 364
Nestleder
 
Dommerkontakt

MaterialforvalterFrank Østenby
tlf. 950 86 478
KioskansvarligElisabeth Østby-Johansen
tlf. 971 96 122
Gruppemedlem Steinar Sundby
tlf.
Sekretær

tlf.
GruppemedlemMartin Raaeltlf.
GruppemedlemBjørn Amund Kraabøltlf.
Sist oppdatert: 17.01.2019