Hvordan bli medlem?

Medlemsskap opprettes ved å registrere seg med en profil i Min Idrett (https://medlemskap.nif.no//) og be om å bli medlem i Holter idrettsforening. Minidrett finnes også tilgjengelig som app for mobil og med engelsk språk. Se veiledning for nærmere beskrivelse av hvordan profil opprettes i Min Idrett. Anbefaler å benytte Chrome eller Firefox som nettleser ved innlogging i NIF sine systemer.

Merk at mailadresse må legges inn på vedkommende som skal være medlem sin profil, samt at familiemedlemskap også administreres av det enkelte medlem i minidrett (se menypunktet 'Min profil' ('Legg til familie' i menyen til høyre)). Det gis søskenmoderasjon for familier med flere medlemmer i idrettsforeningen. Mer informasjon om priser finner du i vår prisliste

Ved tekniske spørsmål, se kontaktinfo nederst på siden til minidrett (brukerstøtte og hjelp). Ved andre spørsmål, send en e-post til holterif@gmail.com. 

Vi ønsker deg velkommen som medlem i Holter idrettsforening!


Medlemmer forplikter seg til å:

  • betale medlemskontingent til Holter IF. Barn som ikke er registrert som medlem av klubben omfattes ikke av Norges Idrettsforunds (NIFs) barneforsikring, og kan ikke delta på noen aktiviteter i Holter IF eller noen av undergruppen (for eksempel trening og kamper).
  • betale deltager-/treningsavgift til den gruppe der medlem er aktiv.
  • betale obligatorisk lisens/forsikring til NHF (Norges Håndballforbund) eller NFF (Norges Fotballforbund) når relevant.
  • delta på salgsdugnader og andre dugnader (f.eks. kioskvakt) i regi av klubben og undergruppene. Innhold/omfang er avhengig av gruppetilhørighet. Eventuelt frikjøp gjelder kun salgsdugnader. Holter idrettsforening er en klubb drevet på dugnad og vi er avhengige av din hjelp på arrangementer og kamper.
  • møte presis og delta på treninger, evt gi beskjed om fravær og hvorfor.
  • melde fra til Holter IF ved endringer i medlemsopplysninger (via minidrett).

Dersom foresatte også melder seg inn i Klubben og har to aktive medlemmer fra før, gir det økt offentlig støtte til klubben uten at det koster noe mer å være medlem. Samtidig håper vi at du registrerer klubben vår som grasrotmottaker hos Norsk Tipping – dette er midler som danner grunnlag for økt aktivitet i gruppene.


Hvordan melder jeg meg ut?

Utmelding skal skje skriftlig via minidrett eller ved å sende e-post til holterif@gmail.com. Alle uppgjorte krav må gjøres opp før utmelding kan registreres.