Styringsdokumenter

Her finner du en oversikt over idrettsforeningens styringsdokumenter. Dokumentene er rammene for idrettsforeningens daglige drift.


Årsmøtedokumenter (vedtatt)

Vedlagt årsmøtedokumenter som ble vedtatt av siste årsmøte (19.04.2023) inklusive protokoll fra møte.