Kontaktinformasjon


Leder:
holterif@gmail.com
Silje Strand Johannessen (984 43 746)

Fotballgruppa: hiffotball@gmail.com
Håndballgruppa: holter@ronhandball.no
Sponsorgruppa; hifsponsorgruppa@gmail.com
Hall/Anlegg: hifanlegg@gmail.com 
Postadresse:
Postboks 28
2035 Holter

Besøksadresse:
Holterhallen / Holter stadion
Vestlykkja 60
2034 Holter