Premier og vinnere i jubileumslotteriet

Postet av Holter IF den 18. Sep 2018

Vi takker alle som støtter Holter IF ved å kjøpe lodd. Premier og vinnere er:

Premieoversikt-Jubileumslotteriet-2018.pdfJubileumshefte

Postet av Holter IF den 19. Mai 2018

En gylden anledning til å promotere din virksomhet og samtidig støtte opp om lokalidretten!Holterdagen 2018

Postet av Holter IF den 17. Mai 2018

Holter IF blir hele 100 år i 2018. Vi markerer dette 15. september. Hold av datoen!
Årsmøte 2018 - 18. april kl 19

Postet av Holter IF den 18. Apr 2018

Dagsorden:

1) Åpning v/leder.

2) Godkjenne innkalling og dagsorden.

3) Valg av dirigent, sekretær

4) Valg av 2 til å undertegne/godkjenne protokollen.

5) Behandle årsmelding.

6) Behandle regnskap.

7) Behandle innkomne forslag:

- Kunstgressprosjektet

8) Fastsette kontingent og deltakeravgift for 2018.

9) Vedta budsjett for 2018.

10) Behandle organisasjonsplan

11) Valg

12) Eventuelt