Fakta om HIF-hallen

HIF-hallen eies og drives av Holter Idrettsforening.

Hallen ble bygd på dugnad og åpnet i 1991.

Driften finansieres ved leieinntekter og kommunale tilskudd. HIF-hallen er en av tre idrettshaller i Nannestad kommune, og er tilgjengelig for alle kommunens innbyggere og idrettslag. Fordeling av halltider skjer etter en særskilt nøkkel. Søknad om halltider må være Hallstyret i hende før 15. mai hvert år.

Leiepris

Timepris (hel hall): kr 320,-
Pris kan differensieres avhengig av tid/bruksområde.

Priser for leie av klubbhus finnes under menypunktet 'Anlegg' og 'Klubbhuset'.

Alle brukere av HIF-hallen er forpliktet til å følge reglement og ordensregler for HIF-hallen.

Anleggsansvarlig (leder): Vegard Johnsrud

Gruppemedlemmer: Anders Aagaard, Kjell Hansen, Pål Slåttbråten


Daglig drift

(epost: hifanlegg@gmail.com)

For å ivareta og koordinere daglig drift av HIF-hallen og klubbhuset har vi følgende driftsgruppe:

Funksjon:Navn:Telefon:
AnleggsansvarligVegard Johnsrud900 49 409
UtleieansvarligVegard Johnsrud
900 49 409
Driftsleder
Levert av IdrettenOnline