Hovedstyrets funksjon:

  • Planlegge og ivareta idrettsforeningens totale drift, herunder mål og strategiarbeid, budsjett og regnskap samt oppgaver beskrevet i idrettsforeningens lov.
  • Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøte og overordnet idrettsmyndighet.
  • Stå for idrettsforeningens daglige ledelse, og representerer foreningen utad.
  • Disponere idrettsforeningens inntekter og fordele disse etter plan og godkjent budsjett.
  • Oppnevne komiteer og utvalg etter behov og lage instruks for disse.
  • Sørge for at idrettforeningens undergrupper fungerer som tiltenkt.

Hovedstyret
e-post: holterif@gmail.com (leverandørfaktura: hifokonomi@gmail.com)

Funksjon:Navn:Telefon:
LederUbesatt (Marianne Ø. Strøm representerer inntil rollen er besatt)

Nestleder/sponsoransvarligAndreas Sundnes957 80 958
SekretærMarianne Løsset

ØkonomiansvarligMarianne Østby Strøm
468 25 940
StyremedlemUbesatt

Hall- og anleggsansvarlig

Vegard Johnsrud

900 49 409
Gruppeleder håndballAndre Engli-Møller415 41 500
Gruppeleder fotballUbesatt

Gruppeleder BekkestuaTrond Are Hallden
902 49 636Varamedlem

Velkommen til Holter idrettsforening!Holter IF er en idrettsforening i vekst, og ved inngangen til 2019 er vi ca 350 medlemmer. Det som kjennetegner klubben er spillere med "tæl", engasjerte foreldre og en klubb drevet på dugnad. Fra skolealder har vi tilbud om håndball og fotball.


Vi er stolte eiere av vår egen idrettshall; HIF-hallen. Hallen ble bygd på dugnad i 1990-91 og var Nannestad kommune sin første. Vi drifter hallen med økonomisk støtte fra kommunen.


Vi er stolte arrangører av Holterdagen årlig - hvor vi inviterer til en festdag på idrettsanlegget vårt, for hele bygda. Holterdagen er spekket med idrett, kultur og markedsplass for lag og foreninger og kommersielle bedrifter.


All aktivitet i Holter idrettsforening skal være preget av vår visjon; idrett er gøy!


Vi håper du trives i idrettforeningen vår, og at du tar kontakt med oss i hovedstyret om du har noe på hjerte.Sportslig hilsen

Leder i HIF

Levert av IdrettenOnline