Hovedstyrets funksjon:

  • Planlegge og ivareta idrettsforeningens totale drift, herunder mål og strategiarbeid, budsjett og regnskap samt oppgaver beskrevet i idrettsforeningens lov.
  • Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøte og overordnet idrettsmyndighet.
  • Stå for idrettsforeningens daglige ledelse, og representerer foreningen utad.
  • Disponere idrettsforeningens inntekter og fordele disse etter plan og godkjent budsjett.
  • Oppnevne komiteer og utvalg etter behov og lage instruks for disse.
  • Sørge for at idrettforeningens undergrupper fungerer som tiltenkt.

Hovedstyret
e-post: holterif@gmail.com (leverandørfaktura: hifokonomi@gmail.com)

Funksjon:Navn:Telefon:
LederSilje Strand Johannessen
984 43 746
Nestleder/sponsoransvarlig*Andreas Sundnes957 80 958
SekretærMarianne Løsset

ØkonomiansvarligUbesatt

StyremedlemJan Marius Einarsrud
StyremedlemVegard Johnsrud
Hall- og anleggsansvarlig

Ronny Kragseth Hansen

400 11 814
Gruppeleder håndballÅshild Kolbu934 94 690
Gruppeleder fotballJon Håkon Olsen
906 62 364
Gruppeleder BekkestuaTrond Are Hallden
902 49 636VaramedlemThomas Fuglesang
VaramedlemMats Rognmo

*) HIFs representant i Nannestad idrettsråd.
Velkommen til Holter idrettsforening!Holter IF er en idrettsforening i vekst, og ved inngangen til 2019 er vi ca 350 medlemmer. Det som kjennetegner klubben er spillere med "tæl", engasjerte foreldre og en klubb drevet på dugnad. Fra skolealder har vi tilbud om håndball og fotball.


Vi er stolte eiere av vår egen idrettshall; HIF-hallen. Hallen ble bygd på dugnad i 1990-91 og var Nannestad kommune sin første. Vi drifter hallen med økonomisk støtte fra kommunen.


Vi er stolte arrangører av Holterdagen årlig - hvor vi inviterer til en festdag på idrettsanlegget vårt, for hele bygda. Holterdagen er spekket med idrett, kultur og markedsplass for lag og foreninger og kommersielle bedrifter.


All aktivitet i Holter idrettsforening skal være preget av vår visjon; idrett er gøy!


Vi håper du trives i idrettforeningen vår, og at du tar kontakt med oss i hovedstyret om du har noe på hjerte.Sportslig hilsen

Leder i HIF


Levert av IdrettenOnline