Hovedstyrets funksjon:

  • Planlegge og ivareta idrettsforeningens totale drift, herunder mål og strategiarbeid, budsjett og regnskap samt oppgaver beskrevet i idrettsforeningens lov.
  • Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøte og overordnet idrettsmyndighet.
  • Stå for idrettsforeningens daglige ledelse, og representerer foreningen utad.
  • Disponere idrettsforeningens inntekter og fordele disse etter plan og godkjent budsjett.
  • Oppnevne komiteer og utvalg etter behov og lage instruks for disse.
  • Sørge for at idrettforeningens undergrupper fungerer som tiltenkt.

Hovedstyret
e-post: holterif@gmail.com (leverandørfaktura: hifokonomi@gmail.com)

Funksjon:Navn:Telefon:
LederMarianne Østby Strøm 
468 25 940
Nestleder/sponsoransvarligAndreas Sundnes
SekretærMarianne Løsset

ØkonomiansvarligMarianne Østby Strøm
StyremedlemHanne Vangen
Anleggsansvarlig

Vegard Johnsrud

900 49 409
Gruppeleder håndballAndre Engli-Møller
Gruppeleder fotballBjørn-Inge Østby
Gruppeleder BekkestuaOddvar Iversen
VaramedlemAdam Kusiak
Varamedlem

Velkommen til Holter idrettsforening!Holter IF er en idrettsforening i vekst, og ved inngangen til 2016 er vi 430 medlemmer. Det som kjennetegner klubben er spillere med "tæl", engasjerte foreldre og en klubb drevet på dugnad. For de aller minste har vi et tilbud om allidrett (idrettsskole) med varierende aktiviteter, mens fra skolealder har vi tilbud om håndball og fotball.Vi er stolte eiere av vår egen idrettshall; HIF-hallen. Hallen ble bygd på dugnad i 1990-91 og var Nannestad kommune sin første. Vi drifter hallen med økonomisk støtte fra kommunen.Vi er stolte arrangører av Holterdagen årlig - hvor vi inviterer til en festdag på idrettsanlegget vårt, for hele bygda. Holterdagen er spekket med idrett, kultur og markedsplass for lag og foreninger og kommersielle bedrifter.All aktivitet i Holter idrettsforening skal være preget av vår visjon; idrett er gøy!Vi håper du trives i idrettforeningen vår, og at du tar kontakt med oss i hovedstyret om du har noe på hjerte.Sportslig hilsenBård Busterud

leder

Levert av IdrettenOnline