Hvordan bli medlem?

Medlemsskap opprettes ved å registrere seg med en profil i minidrett (https://mi.nif.no/) og be om å bli medlem i Holter idrettsforening. Minidrett finnes også tilgjengelig som app for mobil og med engelsk språk. Se veiledning for nærmere beskrivelse av hvordan dette gjøres.

Merk at mailadresse må legges inn på medlemmets profil, samt at familiemedlemskap også administreres av det enkelte medlem i minidrett (se menypunktet 'Min profil' ('Legg til familie' i menyen til høyre)). Det gis søskenmoderasjon for familier med flere medlemmer i idrettsforeningen. Mer informasjon om priser finner du i vår prisliste.

Ved tekniske spørsmål, se kontaktinfo nederst på siden til minidrett (brukerstøtte og hjelp). Ved andre spørsmål, send en e-post til holterif@gmail.com.


Vi ønsker deg velkommen som medlem i Holter IF!

Medlemmer forplikter seg til å:

  • betale medlemskontingent til Holter IF.
  • betale deltager-/treningsavgift til den gruppe der medlem er aktiv.
  • betale obligatorisk lisens/forsikring til NHF (Norges Håndballforbund) eller NFF (Norges Fotballforbund) når relevant.
  • delta på dugnader i regi av klubb/gruppene. Innhold/omfang er avhengig av gruppetilhørighet. Evt frikjøp gjelder kun salgsdugnad.
  • møte presis og delta på treninger, evt gi beskjed om fravær og hvorfor.
  • melde fra til Holter IF ved endringer i medlemsopplysninger (via minidrett).

Barn som ikke er registrert som medlem av klubben omfattes ikke av Norges Idrettsforunds (NIFs) barneforsikring, og kan ikke delta på noen aktiviteter i Holter IF eller gruppene.

Hvordan melder jeg meg ut?

Utmelding skal skje skriftlig via minidrett eller ved å sende e-post til holterif@gmail.com.

Levert av IdrettenOnline