COVID-19 og organisert aktivitet

Postet av Marianne Østby Strøm den 11. Mar 2020

13.055.2020: Særforbundene har oppdatert sin veiledning for gjennomføring av treninger. Oppdatert veiledning finnes ved å følge linkene nedenfor og vi forholder oss nå til disse.

...........................................................................................................................................................................

10.05.2020: Hallen gjenåpnes for organisert trening for barn (håndball) fra mandag 11. mai etter oppdatering av gjeldende regler fra  regjeringen 7.mai. Garderobene og tribunen vil være stengt inntil videre og det er kun spillere som skal trene, som har tilgang til hallen. Egne baller må medbringes på trening og ny timeplan gjelder. Vi venter med annen organisert trening i hallen inntil videre. Organisert trening for fotballen foregår foreløpig på grusbanen inntil gressbanen er klar. Det er fortsatt begrensninger i forhold til gjennomføring av treninger både ute og inne og under organisert trening er det ikke anledning til å bruke anlegget for andre.

Ny veiledning fra NIF må følges og finnes her: https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/f6586a2955d946d580eebb279420aaae/idrettsveileder_endelig_11.05.20_.pdf 

I tillegg har særforbundene egne veiledninger for sin idrett som må følges for hhv fotball og håndball:

NFF: https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/2020/nye-koronavettregler/ 

NHF: https://www.handball.no/nyheter/2020/05/handballens-egen-veileder-for-smittevern/ 


...........................................................................................................................................................................

04.05.2020: Løkka barnehage som leier klubbhuset er gjenåpnet, men foreløpig har vi ikke åpnet for utleie av klubbhuset på kort sikt grunnet de strenge kravene til renhold og tilhørende merkostnad. Når det gjelder utleievirksomhet og mulig åpning av hallen avventer vi regjeringens oppdatering av retningslinjer 7. mai. Hovedstyret vil ta stilling til disse spørsmålene på nytt etter dette.

Organisert utetrening skal i mellomtiden foregå iht de retningslinjer som er gitt av NIF, NFF og NHF og slik trening er frivillig og avhengig av at tilstrekkelig antall voksne kan delta for å følge disse.

............................................................................................................................................................................

12.03.2020: Holter IF velger å stenge Holterhallen og banen for all organisert aktivitet i regi av klubben (både håndball og fotball) fra og med i dag for å unngå spredning av Coronavirus. Dette gjelder også trening på kunstgresset i Nannestad. Vi forholder oss samtidig til de tidsrammene som er kommunisert av forbundene (NFF, NHF) og kommer med oppdateringer i forhold til dette.

Vi vil ta kontakt med de som leier Holterhallen eller har avtalt leie av klubbhuset den nærmeste måneden, i løpet av dagen i dag for å avklare nærmere rundt bruken av klubbhuset og hallen. Løkka barnehage forholder seg til retningslinjene som gis i kommunen og holder åpent inntil noe annet blir kommunisert direkte fra barnehagen.

Linker til idrettens sider hvor det er lagt ut ytterligere informasjon om varighet og omfang:

Norges Fotballforbund (NFF) informerer om at breddefotballen stoppes ut april. https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/ 

Norges Håndballforbund (NHF) iinformerer om at det ikke blir flere seriekamper for sesongen 2019-20. https://www.handball.no/nyheter/2020/03/oppdatert-koronainfo/ 

Norges idrettsforbund (NIF) ber om at all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning. https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/


........................................................................................................................................................

11.03.2020: Holter IF har vært i kontakt med kommunelegen i ettermiddag og det er per i dag ingen anbefaling knyttet til at treninger ikke kan gjennomføres som normalt. Vi vil ha tett dialog med kommunelegen framover og følger med på oppdateringer fra Folkehelseinstituttet fortløpende.  

Vi presiserer samtidig at treninger som gjennomføres i nærmeste framtid er frivillig for både spillere og trenere. Treninger kan bli avlyst av det enkelte lag. Er man syk, må man holde seg borte fra trening. Alle medlemmer oppfordres til å gjøre seg kjent med og følge Folkehelseinstituttets råd, herunder å sørge for ekstra god håndhygiene også i tilknytning til treninger.

 


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert avIdrettenOnline